N: 42.230354, E: 27.775888
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека