N: 42.259666, E: 27.751333
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека