N: 42.179150, E: 23.323112
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека