N: 43.035332, E: 23.331028
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека