N: 42.893612, E: 24.252722
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека