N: 42.924809, E: 24.652681
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади