N: 42.824184, E: 24.038984
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади