N: 42.696404, E: 23.326130
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади