N: 42.862572, E: 22.696941
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади