N: 43.162296, E: 23.503199
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади