N: 42.842426, E: 22.709644
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади