N: 42.200932, E: 23.321428
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади