N: 42.792187, E: 24.560619
"Пътуването – оставя те безмълвен, след това те превръща в разказвач." Ибн Батута