N: 42.576054, E: 23.276934
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека