N: 41.742676, E: 23.429209
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека