N: 41.742676, E: 23.429209
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади