N: 42.200306, E: 23.290236
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади