N: 42.184132, E: 23.743288
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади