N: 42.858387, E: 22.701902
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади