N: 42.512390, E: 25.629978
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека