N: 41.730499, E: 23.512362
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади