N: 42.717419, E: 24.917194
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади