N: 42.563599, E: 23.273823
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека