N: 42.611954, E: 23.272224
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади