N: 41.776859, E: 23.400028
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека