N: 42.179195, E: 23.584999
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади