N: 42.179195, E: 23.584999
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека