N: 42.111404, E: 23.590122
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека