N: 42.606976, E: 23.274157
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади