N: 41.767502, E: 23.399000
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади