N: 42.859829, E: 22.677385
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади