N: 42.105362, E: 23.586222
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади