N: 41.982021, E: 24.176188
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека