N: 41.760468, E: 24.167547
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека