N: 42.193542, E: 23.406961
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади