N: 42.193542, E: 23.406961
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека