N: 42.389252, E: 27.671812
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека