N: 41.738346, E: 23.422953
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади