N: 42.609859, E: 23.240084
"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека