N: 42.609859, E: 23.240084
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади