Свалете безплатно Kilometri.bg мобилно приложение за Android

Природна местност "Кован кая"

Местност "Кован кая" представлява съвкупност от скални образувания. Тя e защитена природна забележителност и се намира край град Маджарово. На това място река Aрда е образувала каньон с много красиви меандри. В скалните ниши на "Кован кая" гнездят различни видове застрашени от изчезване птици. Местността е леснодостъпна и може да я разгледате от шосето. [...]
Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев
"По мое мнение най-голямата награда и лукс на пътуването е да можеш да почувстваш ежедневните неща като за първи път, да бъдеш в положение, в което почти нищо не е толкова познато и не се взема за даденост."
Бил Брайсън