Връх Равни чал, пл. Рила

Връх Равни чал се намира в пл. Рила. Той е с височина 2637м. Времето за изкачването му от спортна база Белмекен е около 3 часа. Може да се премине през върховете Зъбчето, Каменити чал, Сивричал. След Сивричал следва много стръмен участък. Там е поставено стоманено въже. До върха се следва зимната маркировка.
Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев

Връх Сивричал, пл. Рила

Връх Сивричал се намира в пл. Рила. Висок е 2641м. Прехода от спортна база Белмекен е около 2ч. След връх Зъбчето може да се премине през връх Каменити чал и да се следва зимната маркировка към върха. До връх Зъбчето изкачването е малко по-стръмно. След това прехода е по-лек. [...]
Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев

Връх Каменити чал, пл. Рила

Връх Каменити чал се намира в пл. Рила. Неговата височина е 2591м. Прехода от спортна база Белмекен е около 1ч. и 40мин. До връх Зъбчето изкачването е по-стръмно, но след това прехода е по-лек. След връх Зъбчето се следва зимната маркировка, след това се отклонявате от нея и започвате изкаването към върха. [...]
Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев
"Стигането до върха е по желание. Слизането долу е задължително." Ед Вистурс