Свалете безплатно Kilometri.bg мобилно приложение за Android

Язовир "Розов кладенец"

Язовир "Розов кладенец" се намира между град Гълъбово и село Обручище. Изграден е в периода 1957-1960 г. Водата от него се използва за охлаждането на близката ТЕЦ. Поради тази причина температурата на водите му е по-висока от нормалното. Тук се срещат около 140 вида птици, които обитават и прилежащите му територии. По бреговете му има залесени черен бор и акация. [...]
Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев
"По мое мнение най-голямата награда и лукс на пътуването е да можеш да почувстваш ежедневните неща като за първи път, да бъдеш в положение, в което почти нищо не е толкова познато и не се взема за даденост."
Бил Брайсън