Туристически забележителности и събития в България и по света - видео

Тракийско светилище "Скумсале"

Видео: Недялко Михалев

Град Копривщица

Видео: Недялко Михалев

Град Пловдив

Видео: Недялко Михалев

Тракийско светилище "Орлови скали"

Видео: Недялко Михалев

Дяволски мост - река Арда

Видео: Недялко Михалев
"Както всички велики пътешественици, съм виждал повече, отколкото си спомням, и си спомням повече, отколкото съм виждал."
Бенджамин Дизраели