Туристически забележителности и събития в България и по света - видео

Тракийско светилище "Белинташ"

Видео: Недялко Михалев

Тракийско светилище "Белинташ"

Видео: Недялко Михалев

Меандрите на река Арда, Стар читак - Рибарци

Видео: Недялко Михалев

Меандрите на река Арда, Стар читак - Рибарци

Видео: Недялко Михалев

Връх "Шейновец", пл. Родопи

Видео: Недялко Михалев
"Няма чужди земи. Само пътникът е този, който е чужд."
Робърт Луис Стивънсън