Туристически забележителности и събития в България и по света - видео

Връх Селимица, пл. Витоша

Видео: Недялко Михалев

Връх "Самара", пл. Витоша

Видео: Недялко Михалев

Тракийско светилище "Белинташ"

Видео: Недялко Михалев

Тракийско светилище "Белинташ"

Видео: Недялко Михалев

Меандрите на река Арда, Стар читак - Рибарци

Видео: Недялко Михалев
"Добрият пътешественик няма фиксирани планове и не мисли за пристигането."
Лао Дзъ