Туристически забележителности и събития в България и по света - видео

Хотнишки водопад

Видео: Недялко Михалев

Връх Купена, пл. Витоша

Видео: Недялко Михалев

Връх Карачаир, пл. Витоша

Видео: Недялко Михалев

Връх Лъвчето, пл. Витоша

Видео: Недялко Михалев

Връх Малък Полежан, пл. Пирин

Видео: Недялко Михалев
След всеки следващ километър - светът се променя! Роберто Болано