Туристически забележителности и събития в България и по света - видео

Изкачване на връх Малък Полежан, пл. Пирин

Видео: Недялко Михалев

Изкачване на връх Полежан от връх Малък Полежан, пл. Пирин

Видео: Недялко Михалев

Изкачване на връх Полежан от хижа Безбог, пл. Пирин

Видео: Недялко Михалев

Връх Селимица, пл. Витоша

Видео: Недялко Михалев

Връх "Самара", пл. Витоша

Видео: Недялко Михалев
"Пътуването – оставя те безмълвен, след това те превръща в разказвач." Ибн Батута