Туристически забележителности и събития в България и по света - видео

Връх "Шейновец", пл. Родопи

Видео: Недялко Михалев

Тракийско светилище "Мишкова нива"

Видео: Недялко Михалев

Водопад "Докузак", пл. Странджа

Видео: Недялко Михалев

"Извънземното", село Каялоба

Видео: Недялко Михалев

Скално образувание "Крокодила", с. Бенковски

Видео: Недялко Михалев
"Както всички велики пътешественици, съм виждал повече, отколкото си спомням, и си спомням повече, отколкото съм виждал."
Бенджамин Дизраели