Туристически забележителности и събития в България и по света - видео

Местност "Раздела", пл. Рила

Видео: Недялко Михалев

Връх Дамга (Вазов връх), пл. Рила

Видео: Недялко Михалев

Езеро Долна Паница, пл. Рила

Видео: Недялко Михалев

Езеро Долна Паница, пл. Рила

Видео: Недялко Михалев

Езеро Горна Паница, пл. Рила

Видео: Недялко Михалев
"Пътуването – оставя те безмълвен, след това те превръща в разказвач." Ибн Батута