Туристически забележителности и събития в България и по света - видео

Поглед от връх Отовица, пл. Рила

Видео: Недялко Михалев

Езеро Отовица, пл. Рила

Видео: Недялко Михалев

Поглед от Езерен връх, пл. Рила

Видео: Недялко Михалев

Седемте Рилски езера, пл. Рила

Видео: Недялко Михалев

Местност "Раздела", пл. Рила

Видео: Недялко Михалев
"Както всички велики пътешественици, съм виждал повече, отколкото си спомням, и си спомням повече, отколкото съм виждал."
Бенджамин Дизраели