Туристически забележителности и събития в България и по света - видео

Връх Дамга (Вазов връх), пл. Рила

Видео: Недялко Михалев

Езеро Долна Паница, пл. Рила

Видео: Недялко Михалев

Езеро Долна Паница, пл. Рила

Видео: Недялко Михалев

Езеро Горна Паница, пл. Рила

Видео: Недялко Михалев

Поглед от връх Харамията, пл. Рила

Видео: Недялко Михалев
"Ползата от пътуването е да регулира въображението чрез действителността. И вместо да се мисли какви биха били нещата, да се види какви са."
Самюел Джонсън