Туристически забележителности и събития в България и по света - видео

Водопад "Скакля", пл. Стара планина

Видео: Недялко Михалев

Водопад "Райско пръскало"

Видео: Недялко Михалев
"Туристите не знаят къде са били, пътниците не знаят къде отиват." Пол Теру