Туристически забележителности и събития в България и по света - видео

Фонтан ди Треви, гр. Рим, Италия

Видео: Недялко Михалев

Фонтан на Четирите реки, гр. Рим, Италия

Видео: Недялко Михалев

Седловина Кончето (2810м), пл. Пирин

Видео: Недялко Михалев

Водопад "Скакля", пл. Стара планина

Видео: Недялко Михалев

Водопад "Райско пръскало"

Видео: Недялко Михалев
"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади