Туристически забележителности и събития в България и по света - видео

Поглед от връх Кабул, пл. Рила

Видео: Недялко Михалев

По път за връх Кабул, пл. Рила

Видео: Недялко Михалев

Прекоречки езера, пл. Рила

Видео: Недялко Михалев

Прекоречки езера, пл. Рила

Видео: Недялко Михалев

Страшното езеро, пл. Рила

Видео: Недялко Михалев
"Пътуването – оставя те безмълвен, след това те превръща в разказвач." Ибн Батута