Туристически забележителности и събития в България и по света - видео

Страшното езеро, пл. Рила

Видео: Недялко Михалев

Йончево езеро, пл. Рила

Видео: Недялко Михалев

Тракийско светилище "Скумсале"

Видео: Недялко Михалев

Град Копривщица

Видео: Недялко Михалев

Град Пловдив

Видео: Недялко Михалев
"Добрият пътешественик няма фиксирани планове и не мисли за пристигането."
Лао Дзъ