Туристически забележителности и събития в България и по света - видео

Седловина Кончето (2810м), пл. Пирин

Видео: Недялко Михалев

Водопад "Скакля", пл. Стара планина

Видео: Недялко Михалев

Водопад "Райско пръскало"

Видео: Недялко Михалев
"Пътуването от хиляда мили започва с една стъпка."
Лао Дзъ