Туристически забележителности и събития в България и по света - видео

Водопад "Футула"

Видео: Недялко Михалев

Водопад Боров камък

Видео: Недялко Михалев

Язовир Пчелина

Видео: Недялко Михалев

Язовир Пчелина

Видео: Недялко Михалев

Екопътека "Невястата", пл. Родопи

Видео: Недялко Михалев
"Както всички велики пътешественици, съм виждал повече, отколкото си спомням, и си спомням повече, отколкото съм виждал."
Бенджамин Дизраели