Антична крепост на нос "Свети Атанас"

Карта

Снимки: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.854488, E: 27.901896
Антична крепост на нос "Свети Атанас"
Антична крепост на нос "Свети Атанас"
Антична крепост на нос "Свети Атанас"
Антична крепост на нос "Свети Атанас"
Антична крепост на нос "Свети Атанас"
Антична крепост на нос "Свети Атанас"
Антична крепост на нос "Свети Атанас"
Антична крепост на нос "Свети Атанас"
Антична крепост на нос "Свети Атанас"
Антична крепост на нос "Свети Атанас"
Антична крепост на нос "Свети Атанас"

Други обекти наблизо

Антична крепост на нос "Свети Атанас"
Разстояние: ~ 37м.
N: 42.854267 | E: 27.902235
Антична крепост на нос "Свети Атанас"
Разстояние: ~ 1км.
N: 42.864632 | E: 27.899067
Антична крепост на нос "Свети Атанас"
Разстояние: ~ 12км.
N: 42.745880 | E: 27.890079
Антична крепост на нос "Свети Атанас"
Разстояние: ~ 14км.
N: 42.977985 | E: 27.892288
Антична крепост на нос "Свети Атанас"
Разстояние: ~ 17км.
N: 42.703110 | E: 27.899508
Антична крепост на нос "Свети Атанас"
Разстояние: ~ 18км.
N: 42.706123 | E: 27.811344
Антична крепост на нос "Свети Атанас"
Разстояние: ~ 20км.
N: 42.713619 | E: 27.758350
Антична крепост на нос "Свети Атанас"
Разстояние: ~ 20км.
N: 43.032310 | E: 27.888124
Антична крепост на нос "Свети Атанас"
Разстояние: ~ 27км.
N: 42.656090 | E: 27.712044
Антична крепост на нос "Свети Атанас"
Разстояние: ~ 30км.
N: 43.120411 | E: 27.928698
Антична крепост на нос "Свети Атанас"
Разстояние: ~ 30км.
N: 42.644047 | E: 27.677526
Антична крепост на нос "Свети Атанас"
Разстояние: ~ 32км.
N: 43.143154 | E: 27.939997
Антична крепост на нос "Свети Атанас"
Разстояние: ~ 35км.
N: 43.171188 | E: 27.945681
Антична крепост на нос "Свети Атанас"
Разстояние: ~ 38км.
N: 43.200230 | E: 27.918055
Антична крепост на нос "Свети Атанас"
Разстояние: ~ 40км.
N: 43.209076 | E: 27.938484
Антична крепост на нос "Свети Атанас"
Разстояние: ~ 40км.
N: 43.209499 | E: 27.940666
Антична крепост на нос "Свети Атанас"
Разстояние: ~ 41км.
N: 43.223866 | E: 27.886784
Антична крепост на нос "Свети Атанас"
Разстояние: ~ 41км.
N: 43.219444 | E: 27.994627
Антична крепост на нос "Свети Атанас"
Разстояние: ~ 45км.
N: 43.228058 | E: 27.703899
Антична крепост на нос "Свети Атанас"
Разстояние: ~ 48км.
N: 43.277462 | E: 28.016308
"Пътуването – оставя те безмълвен, след това те превръща в разказвач." Ибн Батута