Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово

Разположен на 8 км. от Габрово, в подножието на Стара планина. Архитектурно-етнографски комплекс "Етър" е първият в България музей на открито. В музея са обособени следните сектори: Народни-технически съоръжения, задвижвани с вода. Ансамбъл "Занаятчийска чаршия", включващ 14 архитектурни образци от региона. На първите етажи са разположени търговски дюкяни и занаятчийски работилници, а вторите етажи са предназначени за изложбени и експозиционни зали. Сгради с обществено значение – църква с училище, часовникова кула, мостове, каменни чешми и др.

Карта

Текст: Недялко Михалев | Снимки: Недялко Михалев | Видео: Недялко Михалев | Местоположение: N: 42.803478, E: 25.349195
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово

Видео

Други обекти наблизо

Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Разстояние: ~ 8км.
N: 42.736027 | E: 25.393663
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Разстояние: ~ 10км.
N: 42.874207 | E: 25.424122
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Разстояние: ~ 14км.
N: 42.871124 | E: 25.493532
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Разстояние: ~ 17км.
N: 42.947109 | E: 25.429806
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Разстояние: ~ 21км.
N: 42.613995 | E: 25.313160
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Разстояние: ~ 23км.
N: 42.647713 | E: 25.543362
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Разстояние: ~ 37км.
N: 42.717419 | E: 24.917194
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Разстояние: ~ 37км.
N: 42.613991 | E: 24.969593
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Разстояние: ~ 40км.
N: 42.512390 | E: 25.629978
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Разстояние: ~ 40км.
N: 43.083782 | E: 25.652044
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Разстояние: ~ 42км.
N: 43.098549 | E: 25.665367
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Разстояние: ~ 46км.
N: 42.929447 | E: 25.882999
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.615616 | E: 25.858925
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Разстояние: ~ 47км.
N: 42.653370 | E: 24.806843
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Разстояние: ~ 48км.
N: 42.638283 | E: 24.812136
Архитектурно-етнографският комплекс "Етър", гр. Габрово
Разстояние: ~ 49км.
N: 42.418697 | E: 25.639282
"След всеки следващ километър - светът се променя!" Роберто Болано